Interpellatie gemeenteraad 26 maart 2015 – Katia Van den Broucke

Interpellatie van Katia Van den Broucke, gemeenteraadslid Ecolo-Groen, aan het College van burgemeester en schepenen, betreffende:

De ondernomen acties in het kader van 8 maart Internationale Vrouwendag.

In maart 2013 interpelleerde ik naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag en op die zitting werd een motie goedgekeurd voor de oprichting van een adviesraad Gelijke Kansen Vrouw/Man.

In maart 2014 herhaalde ik mijn vraag en zei de bevoegde schepen dat er schot in de zaak zat.

In januari 2015, bijna 2 jaar na mijn eerste tussenkomst, werd het initiatief genomen om het Europees Charter te tekenen, vandaag hebben we de oprichting van de adviesraad gelijke kansen vrouw/man goedgekeurd.

Voor het eerst werd er dit jaar een actie ondernomen in verband met de Internationale Vrouwendag. Enerzijds zou ik u willen feliciteren, niet alleen omdat ikzelf er gebruik van gemaakt heb en dit een fijne ervaring was, maar vooral omdat sensibiliseren rond dit thema, zelfs nu nog, bijzonder belangrijk is.

Anderzijds ben ik een beetje teleurgesteld. Ik vind het jammer dat de actie van de 20minutenbon het enige is dat u ondernam. Ik heb niets tegen een ludieke sensibiliseringsactie indien dit ter ondersteuning komt van andere, inhoudelijk sterke acties, maar deze bleven uit.

Er was zoveel meer mogelijk geweest indien u had samengewerkt met de andere leden van het college en met andere organisaties. Samen met de schepenen van onderwijs had u bijvoorbeeld een tentoonstelling voor kinderen rond gelijke kansen voor jongens en meisjes kunnen opzetten. Ik had graag een theatervoorstelling of een film gezien, gevolgd door een debat.

Helaas blijf ik qua inhoudelijke initiatieven op mijn honger zitten.

Bij gebrek aan de gemeentelijke Adviesraad Gelijke Kansen had u beroep kunnen doen op het Gewest, op vrouwenverenigingen of lokale verenigingen om iets uit te bouwen.

We zijn nu twee weken na vrouwendag en graag zou ik van u vernemen hoe u uw actie evalueert.

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

  1. Is de respons groot geweest? Heeft de facebookpagina het beoogde succes behaald?
  2. Heeft u contacten gehad met uw collega’s van het college, met verenigingen, met het Gewest, met vrouwenorganisaties, om een inhoudelijke activiteit op poten te zetten? Zo ja, waarom ging die uiteindelijk niet door?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Katia Van den Broucke
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

> Het antwoord van het College vind je hier: Schriftelijk antwoord interpellatie internationale vrouwendag