Interpellatie gemeenteraad 25 februari 2013 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

De onderkant van Sint-Joost: de toekomst van de voormalige piramidezaal aan het Rogierplein. – Les dessous de Saint-Josse: l’avenir de l’ex salle pyramide à la Place Rogier.

In 2011 wou de gemeente de ondergrondse zaal aan het Rogierplein van de hand doen en bleek even later dat de eigenaar van een bekend hotel aan het Rogierplein geïnteresseerd was om er een congrescentrum van te maken.

Uit antwoorden van de heer Demannez op mijn vragen in mei 2012 vernam ik dat het toestaan van een bouwvergunning door de gemeente de voorwaarde was die de hoteleigenaar stelde om de ondergrondse zaal (ex-piramidezaal) van de gemeente over te kopen voor 3,2 miljoen euro. Dit bedrag werd alvast in de begroting 2012 ingeschreven.

De gewestregering in hoofde van voormalig staatssecretaris en huidig burgemeester Kir schorste de bouwvergunning die de gemeente Sint-Joost tegen alle regels in had toegestaan aan het hotel voor een uitbreiding van hun lobby , het maken van een ondergrondse verbinding en de plaatsing van een luifel. De werken zouden een belangrijk stuk openbare ruimte (en nota bene een gewestweg) inpalmen en interfereren met de gewestelijke werf op het plein.

De hoteleigenaar bleek dus de gemeente onder druk te hebben gezet om haar slag proberen thuis te halen.

Doordat het hotel de zaal nu niet koopt loopt het tekort van de gemeente Sint-Joost voor 2012 dus op tot boven de 4 miljoen euro (de begroting ging vorig jaar immers als ruim 800.000 euro in het rood), bovendien blijft de zaal ongebruikt en lijkt er geen project voor dit gemeentelijk eigendom.

Mijn vragen:

  • Hoe zal het tekort aan ingeschreven inkomsten voor het begrotingsjaar 2012 door het niet verkopen van de zaal worden opgevangen?
  • Zijn er momenteel gesprekken aan de gang met andere geïnteresseerden voor de verkoop van de zaal en indien neen, wat zijn de plannen van de gemeente met dit gemeentelijk eigendom?
  • Wat is de huidige toestand van de zaal? Kan deze momenteel voor activiteiten worden geëxploiteerd of moet er worden gewacht tot de werken aan het Rogierplein verder zijn geëvolueerd?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen