Ecolo1030 en Groen houden een tweede informatie-avond over de aanleg van de metro noord.

Hoever staan we vandaag? Hoe zit het met het openbaar onderzoek, de vertragingen, de kosten… Wat zijn de alternatieven? Experts en mensen van verschillende burgerinitiatieven luisteren naar elkaar en gaan in discussie.

  • Kom maandag 2 oktober naar De Kriekelaar, Gallaitstraat 86,
  • Onthaal vanaf 19u30.
  • De vergadering begint om 20 uur.

Iedereen welkom!