Interpellatie gemeenteraad 26 januari 2011 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

De impact van de bevolkingstoename op de schoolbevolking in Sint-Joost. – Impact de l’essor démographique sur la population scolaire à Saint-Josse.

Sint-Joost kent net als zovele gemeenten een grote bevolkingstoename. Heel snel heeft dit een impact op het aantal plaatsen in de kinderopvang en in de scholen. Een studie van het Brussels gewest leverde een weinig rooskleurig beeld op voor het gewest en voor onze gemeente. Sint-Joost heeft nu reeds het laagste ratio van heel het gewest en kan dus heden ten dage al niet meer voldoende capaciteit aanbieden voor de schoolgaande jeugd uit de gemeente. Dat dit momenteel nog niet in elke school tot problemen leidt heeft te maken met het feit dat veel ouders ervoor kiezen hun kinderen niet in een school in de gemeente in te schrijven.

Sint-Joost zou tegen 2015 in zowel het kleuter, lager als secundaire onderwijs een enorm plaatstekort kennen. Het geschatte tekort in het kleuteronderwijs zal 670 plaatsen (3 scholen) bedragen terwijl dit in het lager onderwijs zal oplopen tot 990 plaatsen (4 scholen). Om de problemen te helpen oplossen hebben het Brussels Gewest en de Franse en Vlaamse gemeenschap een taskforce onderwijs opgericht. Bedoeling is om te onderhandelen over de creatie van extra schoolcapaciteit.

Recent werd door de Franse gemeenschap voor Sint-Joost reeds een uitbreiding met 175 plaatsen voorzien voor de Delclef school.

Vragen:

  • Is de gemeente zich bewust van de urgentie en de ernst van het tekort aan plaatsen in de scholen?
  • Heeft Sint-Joost al een toekomstvisie voor een noodzakelijke capaciteitsuitbreiding van het onderwijs?
  • Kan de gemeente naast de uitbreiding van Delclef al concrete pistes aanreiken voor het uitbreiden van de capaciteit van de bestaande scholen en voor het oprichten van nieuwe scholen?
  • Wanneer wordt er werk gemaakt van de beloofde renovatie en uitbreiding van de Nouvelle école?
  • Quid Sint-Joost-aan-Zee waar al jarenlang tientallen leerlingen telkens moeten worden geweigerd?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!