Interpellatie gemeenteraad 7 juli 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

De heropstanding van Sint-Lazarus – La résurrection de Saint-Lazare

In de beleidsnota 2010, die we vorige gemeenteraad ontvingen, lees ik dat dit het jaar van de verrijzenis van Sint-Lazarus wordt. U kondigt immers aan dat in kader van het wijkcontract ‘Méridien’ , het richtschema ‘Kruidtuin’ en in samenwerking met Beliris werk zal gemaakt worden van de heraanleg van het lelijke en voor zwakke weggebruikers gevaarlijke Sint-Lazarusplein. Ik ben enigszins verbaasd dat dit gebeurt in het kader van het wijkcontract omdat het plein 1) geen deel uitmaakt van de perimeter en 2) er in het pcgo in elk geval nooit over is gesproken. Ondertussen konden we in de pers lezen dat staatssecretaris Emir Kir de geschorste bouwvergunning voor de fortis-toren heeft toegekend.

  • Kan u ons vertellen hoe de heraanleg precies vorm zal krijgen? Wat is de timing? Zijn er al concrete bouwplannen?
  • Hoe evolueert het dossier van het geplande ‘Fortisgebouw’ op het plein?
  • Kan u de plannen toelichten in de volgende pcgo en av van het wijkcontract en aan het wijkcomité Sint-Lazarus?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!