De Jetse gemeenteraad heeft eind juni de delegatie van het parkeerbeheer aan Parking.brussels goedgekeurd. Jette is de 6de Brusselse gemeente die het beheer van de parkeerplaatsen en –kaarten toevertrouwt aan het gewestelijk parkeeragentschap.  Met deze beslissing wil Jette een bijdrage leveren aan de harmonisering van het parkeerbeheer in het Brussels Gewest. Inzetten op vereenvoudiging betekent ook inzetten op een betere dienstverlening.”
De overdracht vindt plaats op 1 januari 2018. Vanaf dan zullen de controle en de inning van de retributies door Parking.brussels gebeuren. Het parkeerbeleid zelf blijft gemeentelijk.
Schepen van Mobiliteit Nathalie De Swaef: “Jette wil zich inschakelen in de gewestelijke dynamiek. Het parkeerbeleid is een essentieel onderdeel van het globale mobiliteitsbeleid en de gemeente wil de manoeuvreerruimte die we hebben gebruiken om ervoor te zorgen dat buurtbewoners zo makkelijk mogelijk een plek vinden daar waar ze wonen, maar zo weinig mogelijk de wagen gebruiken voor verplaatsingen.”
Bij de onderhandelingen over de delegatie ging de aandacht enerzijds naar de werkomstandigheden van de personeelsleden die overgenomen worden door Parking.brussels en anderzijds naar de dienstverlening aan de bevolking. Het feit dat twee buurgemeenten, nl Ganshoren en Molenbeek, al op constructieve manier samenwerken met Parking Brussels heeft een rol gespeeld in de beslissing.