Interpellatie gemeenteraad 26 november 2015 – Katia Van den Broucke

Interpellatie van Katia Van den Broucke, gemeenteraadslid Ecolo-Groen, aan het College van burgemeester en schepenen, betreffende:

De Europese Week van de Lokale Democratie.

Van 12 tot en met 18 oktober vond de Europese Week van de Lokale Democratie plaats.

Sinds 2008 nemen verschillende Brusselse gemeenten deel aan dit evenement dat tot doel heeft om:

  1. Burgers inzicht verschaffen over participatie en de processen van de lokale besturen, met het oog om hun deelname eraan te bevorderen.
  2. Lokale mandatarissen en ambtenaren sensibiliseren rond het belang van participatie.
  3. Lokale mandatarissen toelaten om in een informeel en ludiek kader inwoners te ontmoeten.

De Europese week van de Lokale Democratie zou eigenlijk de gelegenheid moeten zijn voor het gemeentebestuur om het geleverde werk rond participatie te valoriseren en in de kijker te zetten.

Vorig jaar nam onze gemeente voor de eerste keer sinds enkele jaren opnieuw deel, helaas moest een activiteit toen afgeblazen worden omdat er geen deelnemers waren, de activiteiten gericht op kinderen gingen wel door dankzij de medewerking van de schepen van jeugd en de scholen.

Dit jaar vonden de geplande activiteiten wel plaats: een atelier Ravioli op woensdag 14 oktober, een atelier werelddansen op zaterdag 17 oktober en op zondag een initiatie ‘lach yoga’. 2015 stond in het teken van ‘Samenleven in multiculturele maatschappijen: respect, dialoog en interactie’ met een speciale focus naar acties gericht op jongeren. Doch, in tegenstelling tot vorig jaar heb ik geen weet van specifieke activiteiten gericht op jongeren.

Het begin van de Europese Week van de Lokale Democratie viel net samen met de aankomst van de eerste vluchtelingen in onze gemeente, en toch verkoos de schepen bevoegd voor participatie om gedurende deze periode niet in de gemeente aanwezig te zijn. Nochtans zijn dit twee evenementen waarbij de schepen een belangrijke rol kan spelen – indien hij dit wil – en uit zijn afwezigheid leid ik af dat ‘participatie’ voor de schepen zeker geen prioriteit is.

Ondertussen zijn we al een maand verder en wil ik u vragen hoe u deze activiteiten heeft geëvalueerd; graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

  1. In samenspraak met welke partners werden deze activiteiten uitgekozen en voorbereid?
  2. Hoeveel deelnemers waren er aanwezig bij de verschillende activiteiten en wat was hun leeftijdsgroep?
  3. Vond u het opportuun om net tijdens de Europese Week van de Lokale Democratie en bij de aankomst van de vluchtelingen in onze gemeente, naar het buitenland te reizen?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Katia Van den Broucke
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

> Het antwoord van het College vind je hier: Schriftelijk antwoord interpellatie EWLD