Interpellatie gemeenteraad 29 september 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

De bevolking heeft het recht te weten wat er op degemeenteraad wordt besproken.

De bevolking heeft het recht te weten wat er op de gemeenteraad wordt besproken.

In de meeste gemeenten wordt het analytisch verslag van de gemeenteraad op de gemeentelijke website gepubliceerd. Niet zo in Sint-Joost. Onze inwoners die dit zouden wensen komen dus niet te weten wat er op de gemeenteraad wordt besproken, tenzij ze zelf naar de gemeenteraad komen.

De Ecolo-Groen! fractie vraagt daarom om meer transparantie en dit door de verslagen van de gemeenteraad op de gemeentelijke website te publiceren.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!