Interpellatie gemeenteraad 24 februari 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Crècheplan van de gemeente vergeet Nederlandstaligen

Sint-Joost heeft de jongste bevolking van het Brusselse Gewest. Eind 2009 beschikte de gemeente over drie gemeentelijke crèches (twee Franstalige en een Nederlandstalige). De capaciteit zal tegen 2012 verdubbelen (men gaat van 118 plaatsen in 2007 naar 236 plaatsen in 2012 met de opening van 4 bijkomende adressen). Helaas blijft de capaciteit van de enige Nederlandstalige crèche, Joost-e-fien in de Braemtstraat, onveranderd en komen er blijkbaar geen nieuwe Nederlandstalige vestigingen bij. En dit terwijl de kribbe geregeld kinderen moet weigeren (26 in 2009) en de vraag gestaag groeit.

Naast Nederlandstalige ouders, kiezen ook Franstalige en anderstalige ouders bewust voor het Nederlandstalig onderwijs. Nederlandstalige kinderopvang is daarop de beste voorbereiding en geeft volgens de huidige regels bovendien voorrang bij inschrijving in een Nederlandstalige lagere school.

Ik vraag dan ook met aandrang dat de gemeente , eventueel in het kader van het nieuwe wijkcontract Liedekerke, werkt aan een capaciteitsuitbreiding van de Nederlandstalige kinderopvang.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!