Het uitblijven van het jaarlijks rapport van de adviesraad voor gelijke kansen vrouw/man en het annuleren van de ontmoetings- en debatavond rond het thema ‘mon corps m’appartient’ van 22 maart laatstleden.

Interpellatie gemeenteraad 30 maart 2017 – Katia Van den Broucke Interpellatie van Katia Van den Broucke, gemeenteraadslid Ecolo-Groen, aan het College van burgemeester en schepenen, betreffende Het uitblijven van het jaarlijks rapport van de adviesraad voor gelijke...

Acties op de scholen tegen pesten

Interpellatie gemeenteraad 29 september 2016 – Katia Van den Broucke Interpellatie van Katia Van den Broucke, gemeenteraadslid Ecolo-Groen, aan het College van burgemeester en schepenen, betreffende: Acties op de scholen tegen pesten. In de Klasse van januari 2016...