Interpellatie gemeenteraad 29 augustus 2012 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Burgemeester niet langer meer automatisch voorzitter gemeenteraad. – Le conseil communal ne sera plus présidé d’office par le bourgmestre.

Vanaf oktober 2012 is het niet langer de burgemeester die de gemeenteraad moet voorzitten, maar kan het ook een gemeenteraadslid zijn. Goed voor democratie vonden de indieners van de ordonnantie: Barbara Trachte (Ecolo) Cathérine Moureaux (PS), Hervé Doyen (CDH) , René Coppens (Open VLD) en Annemie Maes (Groen).

Op dit moment is in Brussel de burgemeester ook voorzitter van de gemeenteraad. Dat is niet altijd de garantie voor een diepgaand debat. Het is de voorzitter van de gemeenteraad die de punten van het college en de vragen van de gemeenteraadsleden op de agenda plaatst, het woord verleent of afneemt, de agenda bewaakt, de gemeenteraad schorst of tot de orde roept.

De ordonnantie laat gemeenten toe ervoor te kiezen een andere voorzitter aan te duiden, die niet in het schepencollege zit en ook geen OCMW-voorzitter is. Dat is goed voor de transparantie en de controle op de uitvoerende macht. Er zullen misschien meer pertinente vragen gesteld worden, de agenda zal er anders uitzien, enzovoort.

Die voorzitterswissel is echter niet verplicht. De meerderheid van de gemeenteraadsleden moet akkoord gaan met de aanstelling van de nieuwe voorzitter.

Ik wil samen met de Ecolo-Groen fractie daarom aan het schepencollege vragen om het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad te wijzigen opdat ook in onze gemeente de voorzitter van de gemeenteraad vanaf oktober niet langer automatisch de burgemeester meer hoeft te zijn.

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen