Persbericht Groen!

In een interview in DM van gisteren pleitte Brussels OCMW voorzitter Yvan Mayeur voor het verlaten van de taboes mbt de eventuele fusie van een aantal Brusselse gemeenten. Eerder deze week was er ook al de opgemerkte positie van Minister President Charles Picqué die een opening maakte in de eventuele reorganisatie van de Brusselse politiezones, inbegrepen een grotere rol van het Gewest in het veiligheidsbeleid. Ook de Brusselse MR lanceerde bij monde van Didier Gosuin en Philippe Pivin een aantal gelijkaardige initiatieven. Groen! en Ecolo hebben enkele maanden geleden heel wat concrete voorstellen gedaan om het Gewest en de Brusselse gemeenten te hervormen. Blijkbaar levert dit gezamenlijke werk nu vruchten op: we zien eindelijk bij de andere partijen een positieve evolutie, de geesten in het Brussels Gewest beginnen merkbaar te rijpen. Alleen mag het nu niet bij woorden blijven.

Binnen Brussel (meerderheid en oppositie) wordt er al langer gewerkt aan de interne staatshervorming. Helaas heeft het werk, door de link die sommige Franstaligen leggen tussen het Brusselse werk en de moeilijke federale onderhandelingen, bijna een jaar stilgelegen. Het wordt dus echt wel tijd dat het tweede, concrete – en hopelijk wetgevende – luik na het meer algemene verslag van de “Raad van wijzen” snel wordt opgestart.

Het is daarbij wel belangrijk dat dit niet gebeurt in een “wij-zij” verhouding. De defensieve houding van de heer Mayeur ten opzichte van de ‘Vlaamse politici die ons vanuit Vlaanderen de les komen spellen’ valt dan ook te betreuren. Hij vergeet dat er in Brussel heel wat Nederlandstalige Brusselaars wonen die het goed voor hebben met hun Gewest. Laat ons als Brusselaars samen aangeven dat we klaar zijn voor deze uitdaging. Laat ons de constructieve voorstellen van een aantal politici om Brussel te hervormen niet steeds communautariseren. Er zijn wel degelijk Nederlandstalige partijen die de verdediging van ons Gewest opnemen (zowel binnen als buiten het Brussels Gewest). Groen! is blij daarbij een voortrekker te kunnen zijn.

Groen! heeft samen met haar zusterpartij Ecolo een hele hoop voorstellen klaarliggen om van het Gewest en de Brusselse gemeenten beter te doen werken. Daarbij telt voor ons vooral de goede dienstverlening voor de Brusselaars door een goed en efficiënt functioneren van de instellingen. Dada’s en taboes hebben we daarbij niet.

Onder andere op het vlak van mobiliteit, beroepsopleiding, sportinfrastructuur, toerisme, personen met een handicap, onthaal van nieuwkomers, afvalbeleid, stedenbouw, groene ruimtes enz. … zien we mogelijkheden voor bevoegheidsoverdrachten tussen de gemeenten en het Gewest. Het uitgangsprincipe moet zijn om tot de best mogelijke structuur en dienstverlening voor de Brusselaars te komen.
Ook de solidariteit tussen de gemeenten is voor ons belangrijk, via een verdere harmonisering van de gemeentelijke en gewestelijke fiscaliteit kunnen we er via de algemene dotatie aan de gemeenten voor zorgen dat de arme gemeenten een grotere ondersteuning ontvangen dan nu het geval is.

Wat politie betreft willen we een aantal bevoegdheden, zoals de strijd tegen de criminaliteit, naar het gewest over hevelen, en geven we de coördinatie tussen de verschillende politiezones aan een minister van de gewestregering.

Uit de interviews van de voorbije dagen, kan ik afleiden dat de geesten dus ook aan Franstalige kant aan het rijpen zijn. Laat ons dit moment dan ook meteen aangrijpen om actie te ondernemen. Ik roep met andere woorden PS, CDH en MR op om samen met Ecolo, Groen! en de andere Nederlandstalige partijen snel werk te maken van een nieuwe Brusselse structuur, in plaats van te wachten op de uitkomst van federale onderhandelingen.

Het Brussels Regeerakkoord geeft ook aan dat er nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 in deze een wezenlijk resultaat moet geboekt worden, we moeten dus nu aan de slag. De uitdagingen zijn te groot om hier nog langer mee te wachten.