Groen heeft Annemie Maes aangeduid als nieuwe gemeenschapssenator voor de partij. Het Brusselse parlementslid zal zich focussen op groene thema’s waar ze al langer mee vertrouwd is: luchtkwaliteit, dierenwelzijn en klimaat.

Met de aanstelling van het Brusselse parlementslid Annemie Maes (50) als gemeenschapssenator stipt Groen het belang aan van de grensoverschrijdende bevoegdheden. “Onze luchtkwaliteit kunnen we pas echt verbeteren als we samenwerken. Over gewestgrenzen heen moeten we de handen in elkaar slaan. Gezonde lucht is een collectief doel,” benadrukt Maes.

Annemie Maes heeft het thema luchtkwaliteit hoog op de politieke agenda van de Brusselse regering gezet. Onder meer de komst van een lage-emissiezone in het Brusselse gewest is hiervan het resultaat.
Sinds de laatste staatshervorming is de senaat de plaats waar de verschillende deelstaten samenkomen in dialoog. De groene politica wil gebruik maken van deze ontmoetingsplaats om milieuthema’s aan te kaarten die de deelstaatgrenzen overstijgen. Iets wat ze als initiatiefneemster van de interparlementaire werkgroep dierenwelzijn die onlangs werd opgericht eveneens heeft gedaan.

Met de intrede van Annemie Maes in de senaat zit er tenslotte opnieuw een Brusselse Groene in het federaal parlement, een beslissing waarmee de partij het belang van Brussel voor ons land extra in de verf wil zetten.