Interpellatie gemeenteraad 30 november 2015 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Brussels riolen dringend aan renovatie toe, een dure bedoening.

In een brief vragen de voorzitters van Hydrobru en Vivaqua dat de gewestregering snel met 10 miljoen euro over de brug moet komen om geplande renovatiewerkzaamheden van het rioleringsnetwerk te kunnen uitvoeren. Een eerder voorstel om de waterprijs te verhogen werd door de regering gelukkig van tafel geveegd.

Vincent De Wolf (MR), burgemeester van Etterbeek en voorzitter van de conferentie van burgemeesters waarschuwt voor “een catastrofe” als de regering niet snel met een oplossing komt.

Het Brusselse rioleringsnet is op sommige plaatsen erg verouderd. Dat zorgt af en toe voor serieuze wegverzakkingen. Sinds enkele jaren loopt een ambitieus renovatieprogramma in samenwerking met de Europese investeringsbank. Voor de werkzaamheden gepland vanaf 1 januari zouden echter onvoldoende fondsen beschikbaar zijn.

In Sint-Joost zijn er al belangrijke werken uitgevoerd (Poststraat, Maalbeektracé, Leuvense Steenweg, …) de laatste jaren maar wellicht blijven er nog vele riolen in erbarmelijke staat onder onze straten.

Mijn vragen:

  • Waar zijn in onze gemeente de riolen het dringendst aan renovatie toe?
  • Bestaat hier een inventaris van?
  • Is er een planning voor de renovatie van bepaalde riolen (waar en wanneer ?) en zo ja, is daar momenteel een budget voor beschikbaar?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

Vragen :