Persbericht Groen

Zaterdag 7 december hebben de leden van Brussel gestemd voor de verkiesbare kandidaten waarmee zij naar de verkiezingen van mei 2014 trekken. Bruno De Lille werd verkozen als lijsttrekker voor de Brusselse lijst, Elke Van den Brandt zal de Vlaamse lijst trekken en Annalisa Gadaleta neemt de derde stek in op de gemeenschappelijke Groen-Ecololijst voor het federale parlement. “Met deze ervaringsvolle ploeg die vandaag werd gekozen, willen wij zoveel mogelijk mensen een stem geven die vinden dat het beter kan in Brussel en Vlaanderen op sociaal en milieuvlak,” stelt een tevreden voorzitter Wouter Van Besien.

Zaterdag 7 december kwamen de Groen-leden uit het Brussels Gewest samen om de verkiesbare plaatsen voor de Brusselse, Vlaamse en federale lijst in te vullen. Voor de Brusselse lijst viel de keuze op Bruno De Lille als lijsttrekker, Annemie Maes komt op plaats 2 terecht en Arnaud Verstraete op plaats 3. Jos Raymenants is eerste opvolger.

De Vlaamse lijst zal getrokken worden door Elke Van den Brandt, momenteel lid van het Brussels parlement. De lijst wordt geduwd door Luckas Vander Taelen. Brussels gemeenteraadslid Bart Dhondt is eerste opvolger.

Annalisa Gadaleta gaat voor een Nederlandstalige Groen-zetel op de gemeenschappelijke Groen-Ecololijst voor de federale verkiezingen.

Bart Staes trekt de Europese lijst.

Bruno De Lille staat klaar om in Brussel opnieuw een beslissende rol te spelen. “Ik heb de voorbije jaren als staatssecretaris voor Mobiliteit en Gelijke Kansen samen met mijn collega’s heel wat kunnen realiseren om het dagelijkse leven van de Brusselaar te verbeteren. Zo werd sinds de groenen in de regering zitten, het energieverbruik van de gezinnen al bijna met een kwart naar beneden gehaald door inwoners financieel te ondersteunen bij energiebesparende maatregelen. Alle nieuwbouw die de overheid zelf neerzet, voldoet nu al aan de passiefnorm. De groenen hebben voor een ommekeer op vlak van mobiliteit gezorgd. Sinds deze legislatuur zijn er voor het eerst meer fietsers en voetgangers dan auto’s, dankzij de aangehouden investeringen in openbaar vervoer en fietspaden. In 2014 zullen er maar liefst 2500 sociale woningen bijgekomen zijn. Op dit elan wil ik blijven verdergaan.”

Elke Van den Brandt is niet minder ambitieus: “Vlaanderen heeft een aantal cruciale bevoegdheden om van Brussel de duurzame en aantrekkelijke stad te maken die ze kan zijn. Onze Brusselse kinderen verdienen goede scholen, onze ouderen warme zorg. We hebben de voorbije legislatuur helaas moeten vaststellen dat Vlaanderen Brussel stokken in de wielen steekt, bijvoorbeeld inzake onderwijs en sport. Vanuit het Vlaams parlement wil ik een halt toeroepen aan dit Vlaamse sabotagebeleid tegenover Brussel. Vlaanderen en Brussel zijn in de eerste plaats partners die elkaar kunnen sterker maken. Daar wil ik mij voor inzetten,” aldus Elke Van den Brandt.

Eind januari zullen de andere plaatsen op de lijst worden ingevuld.

Contact:
Bruno De Lille
Lijsttrekker Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement