De Nederlandstalige bibliotheek ‘De Boekenmolen’ ontvangt op 27 juni van Groep Intro Nationaal het  label ‘Inclusieve ondernemer 2017’ voor haar brugproject met Roma –jongeren. De toekenning van het label is een initiatief van Groep Intro dat als doel heeft om laaggeschoolde jongeren een toekomst te geven door hen een deeltijdse opleiding gekoppeld aan een stage, aan te bieden.  Zo kunnen ze op termijn een job op de arbeidsmarkt vinden. De bibliotheek is één van de stageplekken waar jongeren terecht kunnen. Het label wordt overhandigd in Bibliotheek De Boekenmolen,  en in aanwezigheid van zowel het personeel van de bibliotheek als van een voormalige stagiaire die deelnam aan het Roma-project

Het Brugproject met Roma-jongeren houdt in dat de bibliotheek Roma-jongeren helpt om via vorming, arbeid en begeleiding te werken aan hun persoonlijke groei en zelfvertrouwen. Het doel is om de jongeren op termijn te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. De jongeren zijn leerlingen van het Centrum Deeltijds Onderwijs (CDO) Brussel  en volgen er een administratieve opleiding. Vaak zijn ze blij dat ze niet 5 dagen naar de school moeten en ze hun opleiding kunnen afwisselen met een stage.  Werken met jongeren uit de Roma cultuur is niet zo evident. Het is een gesloten  cultuur die sterk aan  de eigen traditie vasthoudt waardoor de integratie in België moeizaam verloopt. Het gezin en de onderlinge solidariteit nemen een belangrijke plaats in. Daarenboven hechten Roma traditioneel weinig waarde aan onderwijs waardoor het  schoolverzuim onder hen bijzonder hoog is. Meisjes worden veelal op jonge leeftijd uitgehuwelijkt, en trouwen buiten de eigen gemeenschap wordt ontmoedigd. Het gevolg is dat veel Roma jongeren en volwassen een hoge werkloosheidsgraad kennen. Het brugproject wordt nu opgevolgd door Groep Intro Molenbeek.

Het Roma-project is een hartverwarmend project met gedreven en gemotiveerde jongeren -. Alle spelers in dit verhaal geven veel maar iedereen krijgt ook veel terug. – Vaak krijgen we te maken met jonge mensen die moeilijk aansluiting vinden in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Dit project biedt hen kansen om hun horizon te verruimen en hun talenten te ontplooien daarom vinden we het een waardevol project en willen ons hier ons in de toekomst voor blijven inzetten”, aldus Linda Bruyninckx, Bibliothecaris van de Boekenmolen.

Ik vind het zeer positief dat het brugproject van de Boekenmolen in de prijzen viel. Het is een mooie erkenning voor de bibliothecaris en haar team. Via dit emancipatorisch project slaagt de bibliotheek erin om de horizon van Roma-jongeren te verbreden en hun blik op de toekomst te verruimen”, vertelt schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden, Annalisa Gadaleta.

Meer info:

Annalisa Gadaleta – schepen Nederlandstalig Aangelegenheden, tel: 0484/15.90.42