De eerste gemeenteraad van het nieuwe schooljaar, met nieuwe investeringen in de openbare ruimte en de jaarlijkse subsidies voor de Nederlandstalige verenigingen.

Driejaarlijkse Investeringsdotatie BHG – € 2.733.140,- 
De gemeente kreeg € 2.733.140,- toebedeeld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 2016-2018. Deze bedragen dienen geïnvesteerd te worden in projecten van gewestelijk belang. De gemeenteraad keurde het programma goed dat bepaalt welke projecten hiermee voor een deel gefinancierd zullen worden. In Schaarbeek betreft het de volledige heraanleg van de Louis Bertrandlaan, van het rondpunt aan het Rigasquare en de Glycinenlaan. De totale kost van deze projecten bedraagt € 6.350.000,-. De gemeente streeft ernaar deze voor 90% te laten subsidiëren.
Fietsjes voor de school
Gemeentelijke Basisschool De Kriek probeert met haar Schoolvervoerplan zoveel mogelijk ouders en leerlingen aan te zetten tot het gebruik van duurzame vervoersmiddelen zoals de fiets. De leerlingen van het 5e leerjaar volgen bijvoorbeeld fietslessen om zo een fietsbrevet te halen. De school kocht 5 kinderfietsen aan (gesubsidieerd vanwege dit Schoolvervoerplan) zodat elke leerling een fiets heeft om te oefenen.
Subsidies Nederlandstalige verenigingen 
Jaarlijks kunnen Nederlandstalige sport-, jeugd-, senioren- en socio-culturele verenigingen een subsidie aanvragen om hun werking te ondersteunen. In totaal krijgen 21 verenigingen een betoelaging voor een totale waarde van € 16.150,-. De piepjonge maar erg succesvolle lokale afdeling van de Chiro kreeg ook een eerste maal subsidies.