De rekeningen van 2015 werden afgesloten, we bevestigden de subsidies aan GC De Kriekelaar en zetten in op een duurzaam beleid. En, traditioneel is de laatste gemeenteraad voor het zomerreces ook een feestelijk moment waarbij we enkele Schaarbeekse sportclubs in de bloemetjes zetten. AS Schaerbeek, Crossing en Royal Basket Canter werden gelauwerd om hun verdiensten in het voetbal, zaalvoetbal en basketbal. Ook ons eigen gemeentepersoneel won opnieuw de intergemeentelijke Olympiade en kreeg een daverend applaus.

Conventie De Kriekelaar
De gemeente subsidieert GC De Kriekelaar jaarlijks met € 20.000,- om een gezamenlijk cultuurbeleid uit te voeren. GC De Kriekelaar legt hierbij de focus op een kinder- en jeugdbeleid, het ter beschikking stellen van haar infrastructuur en de communicatie. Deze elementen zijn allemaal opgenomen in een conventie die de gemeenteraad goedkeurde.
Carsharing
De gemeente reserveerde maar liefst 100 parkeerplaatsen voor deelauto’s in haar parkeerplan. Ondertussen zijn er al samenwerkingen met drie private partners: Cambio, ZenCar en UbeEqo. De conventie met deze laatste werd goedgekeurd op de gemeenteraad.
EPB-certificaat
Wie een woning wilt verhuren, verkopen, renoveren of bouwen is verplicht een EPC of Energieprestatie voor Gebouwen-Certificaat op te laten maken. Reeds het achtste jaar op rij ontvangt de gemeente Schaarbeek € 89.189,- subsidies van Leefmilieu Brussel om personeel aan te werven dat dit luik opvolgt in de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en inspecties op het terrein uitvoert. De gemeenteraad keurde de conventie goed.