Een interessante laatste gemeenteraad van het jaar met het bilan na vier jaar besturen, de motie over de gebrekkige financiering door het Gewest van het Schaarbeekse preventieprogramma en de € 1.017.243,0 subsidies voor het Stedelijk Beleid.

Een goed rapport met 88% voor de Schaarbeekse meerderheid
In 2012 definieerde het College 399 projecten in haar Meerderheidsakkoord voor 2012-2018. 191 zijn ondertussen gerealiseerd, 158 zijn in uitvoering, 44 worden momenteel bestudeerd en 6 worden niet meer opportuun beschouwd. Veel cijfers die vooral de ambitie en positieve energie van de meerderheid en het Schaarbeekse gemeentepersoneel aantonen. Met Groen zijn we trots op de bouwprojecten voor twee Nederlandstalige gemeentescholen, onze pioniersrol in het gelijkekansenbeleid, de culturele programmatie op maat van elke Schaarbekenaar en de omschakeling naar hernieuwbare energie.

Motie vraagt duidelijkheid bij criteria voor subsidies preventieprogramma
De Brusselse regering kent Schaarbeek slechts € 24,- toe in haar Preventieprogramma 2016-2019. Sint-Joost, met gelijkaardige problemen, krijgt € 82,- en Sint-Gillis, met een rijkere bevolking, minder jongerenwerkloosheid, betere huisvesting, krijgt € 39,-. De logica is zoek. De gemeenteraad keurde een motie goed die het College de opdracht geeft het Gewest naar meer uitleg te vragen over de toegepaste criteria. Zowel de straathoekwerkers, de bemiddelingsdiensten, de vormingen voor gemeenschapswachten, de sensibilisering rond alcohol- en drugsmisbruik, het anti-spijbeleid, … worden hiermee gefinancierd.

Goedkeuring Stedelijk Beleid voor € 1.017.243,0
De werking en het personeel van het Schaarbeekse Huis van de Vrouw is één van de gemeentelijke projecten grotendeels gefinancierd door het Fonds voor het Stedelijk Beleid. Elk jaar dienen we opnieuw een projectvoorstel in. De gemeenteraad keurde de bijbehorende overeenkomst tussen de gemeente en het Brussels Gewest goed.