Tijdens het autodeelsalon, ter afsluiting van de Week van de Mobiliteit, konden Jettenaren kennis maken met de voordelen van autodelen. Vandaag gaan we verder op dit elan. Jette heeft er sinds deze week opnieuw drie deelwagens bij, twee aan de halte Astrid, dichtbij het Spiegelplein en eentje aan de halte Belgica. Dat brengt het totaal op 30 deelwagens. Samen kunnen die tussen 250 en 300 privéwagens en dus parkeerplaatsen vervangen.

Schepen van Mobiliteit, Nathalie De Swaef (Ecolo-Groen): “We willen dat onze inwoners, telkens wanneer dat kan, de alternatieven voor de wagen gebruiken. Waarom nog een auto bezitten als je die toch weinig gebruikt? We zijn ervan overtuigd dat de tijd rijp is voor een shift van autobezit naar autogebruik. Tijdens het autdeelsalon toonden heel wat Jettenaren interesse. Twijfelaars wil Jette over de streep trekken door informatie én een zo dicht mogelijk netwerk aan deelwagens.”

Autodelen is goed voor het milieu omdat het leidt tot nog minder autogebruik, zelfs bij mensen die al een behoorlijk multimodaal profiel hebben. Het is goed voor de stad omdat wagens veel plek innemen, zelfs wanneer ze niet rijden. En het is goed voor je portemonee omdat je nauwelijks vaste kosten hebt en betaalt op basis van gebruik.

Volgens de gewestelijke richtcijfers moet Jette in 2020 over 32 deelwagens beschikken in 2020. Eind 2017 zitten we intussen al aan 30 wagens en daar komen er de komende maanden nog 5 bij, deels van Ubeeqo, deels van Cambio. Tot slot zijn er concrete en vergevorderde gesprekken met ZenCar voor eveneens een aantal wagens in Jette.