Persbericht Groen

Tijdens de gemeenteraad van donderdag 16 februari stelde Alain Beeckmans (gemeenteraadslid Ganshoren, Groen) voor te kiezen voor een chloorvrij zwembad.

Recente studies tonen aan dat het gebruik van chloor een gevaar vormt voor de gezondheid van kinderen: een toename van de longaandoeningen bij kinderen tot vruchtbaarheidsdaling bij jongens.

Aangezien deze week slechts de ruwbouw (fase 1) van de werken begonnen is, is er nog tijd om te opteren voor een alternatief voor fase 3 (waterbehandeling).

Het voorstel werd verworpen, meerderheid (lijst van de Burgemeester, CdH) tegen oppositie (Groen, MR).

Alain Beeckmans: “Blijkt dat de beslissing voor chloorbehandeling van het zwemwater genomen werd zonder ooit daarover te
discussiëren in het Schepencollege. Is een gezondheidsrisico dan geen debat waard?”

Groen Ganshoren betreurt dat het voorstel tot respecteren van het voorzorgsbeginsel het niet haalt. “Er bestaan nochtans valabele alternatieven, zoals koperzilverionisatie, UV en ozon. Deze alternatieven kunnen zelfs rekenen op gewestelijk subsidies. Deze werden echter niet aangevraagd.”

21 FEB 2012

Contact:

Alain Beeckmans
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Ganshoren