Interpellatie gemeenteraad 25 mei 2011 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Afvoeren project Onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC) laat Sint-Joost-aan-Zee in de kou staan. – L’arrêt du financement de projets d’enseignement multilingue : un drame pour Sint-Joost-aan-Zee.

Vlaams Minister van Onderwijs Pascal Smet (Sp.a) besliste vorige week om vanaf september de financiering stop te zetten van de OETC-projecten. In deze projecten wordt al bijna 30 jaar in het basisonderwijs enkele uren per week in de thuistaal van de leerlingen les gegeven. Onderzoek bewijst dat dit project het zelfbeeld van de leerlingen en het aanleren van het Nederlands opkrikt. Bovendien gebeurt de doorstroming naar het secundair onderwijs vlotter. Het gaat in Brussel over 6 scholen, 476 kinderen (153 in Sint-Joost), 14 leerkrachten (5 in Sint-Joost).

Niemand werd gehoord, het werkveld is niet bezocht. De 5 OETC-leerkrachten in Sint-Joost-aan-Zee, waarvan er zijn die hier al bijna 20 jaar werken, worden met weinig respect aan de deur gezet. Er wordt niet eens in een overgangsperiode voorzien. De ouders, schoolbestuur en directeur van de school staan volledig achter het project en ervaren het werk van deze 5 mensen als onmisbaar. Zij reageren met ongeloof en woede op de beslissing.

Mijn vragen:

  • Mevrouw Meulemans, is u als schepen van Nederlandstalig onderwijs gehoord en werd u voorafgaandelijk van de beslissing op de hoogte gebracht ?
  • Wat is uw reactie op het afschaffen van OETC? Is u bereid uw partijgenoot en minister Pascal Smet op andere gedachten te brengen en ouders en schooldirectie te steunen?
  • Indien de minister niet van gedachten verandert kan er dan via andere financieringsbronnen (VGC, integratiefondsen, eigen middelen,…) gezocht worden naar een voortzetting van dit broodnodige project en is u bereid dit met uw collega schepenen in andere getroffen gemeentes te onderzoeken?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!