Persbericht Groen!

Groen! is blij dat de artistieke commissie van de vervoersinfrastructuur nieuw leven zal worden ingeblazen. De keuze van de kunstwerken in de metro wordt dus niet meer overgelaten aan de persoonlijke smaak van de bevoegde minister. “Een team van mensen met kennis van zaken zal de regering terug advies geven, en dat is een goede zaak” zegt parlementslid Annemie Maes (Groen!).

De Brusselse metro is de grootste ‘kunstgalerij’ van België. Je vindt er meer dan 80 kunstwerken in de gangen en langs de perrons van de 69 stations. Schilderkunst, beeldhouwwerk, fotografie en zelfs het stripverhaal met grote namen die internationale erkenning genieten zoals Raveel, Delvaux, Landuyt… Bovendien zijn er recent een aantal stations bijgekomen. Voor Groen! is het belangrijk dat de MIVB bij het kiezen van een kunstwerk, bestemd voor de openbare ruimte, mensen uit de kunstensector consulteert.

In de commissie infrastructuur van het Brussels parlement ondervroeg Annemie Maes Minister Grouwels over haar plannen met betrekking tot de zogenaamde metrocommissie. Deze commissie, die sinds jaar en dag advies geeft aan de regering over de kunst in de metro, werd onder impuls van de vorige Minister van Mobiliteit enkele jaren geleden op non-actief gezet.

Minister Grouwels antwoordde in de commissie dat ze de metrocommissie binnen afzienbare tijd nieuw leven te willen inblazen. In deze commissie kan een diverse vertegenwoordiging van de Brusselse kunstenwereld zetelen, professionelen met een ruime artistieke achtergrond, de Brusselse bouwmeester, alsook vertegenwoordigers van de MIVB voor de technische aspecten. Kortom, mensen met kennis van zaken. Bovendien wil de regering volop de kaart trekken van de jonge Brusselse artiesten, wat Groen! enkel kan toejuichen.

Contact:
Annemie Maes
Fractieleider Groen!
Brussels Hoofdstedelijk Parlement