Afgelopen jaar hebben de bewoners van het rusthuis Scheutbos in Molenbeek verschillende keren kunnen genieten van het gezelschap van zogenaamde aaihonden. Aaihonden zijn honden die ingezet worden om ouderlingen op een speelse en verantwoordelijke manier gezelschap te houden. Het project kwam er op initiatief van Schepen van Dierenwelzijn Annalisa Gadaleta, met projectmiddelen van Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Dierenwelzijn Bianca Debaets, en met de steun van het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Jans-Molenbeek.

Het is ondertussen geweten dat dieren een positieve invloed hebben op de levenskwaliteit van ouderen in rusthuizen. De zorg van een hond dwingt ouderen om te bewegen en alert te blijven. Dit zorgt ervoor dat ouderen langer actief zijn en zich gelukkiger voelen. En tegelijkertijd geven honden veel liefde en vriendschap terug aan de ouderen”, aldus Schepen voor Dierenwelzijn Annalisa Gadaleta.

Ik steun dit project van harte omdat het de sociale rol van huisdieren in de verf zet in een grootstad als Brussel. De nabijheid van een hond bevordert in vele gevallen het welzijn van oudere mensen. Honden schenken tederheid en geven affectie. Het project verdient daarom navolging en steun”, vertelt staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets.

Het project in het rusthuis Scheutbos vindt zowel in het Frans als het Nederlands plaats en loopt nog tot eind maart. De workshops vinden steeds plaats in de aanwezigheid van geselecteerde en getrainde honden, en hebben tot doel om ouderen een aangename tijd te bezorgen. In totaal vonden er 10 workshops plaats in het Frans en 10 in het Nederlands.

Meer info:

Annalisa Gadaleta, Schepen van Dierenwelzijn

Tel: 0484 15 90 42 – agadaleta@molenbeek.irisnet.be