De gemeente Sint-Jans-Molenbeek installeert volgend jaar maar liefst 2.000 bijkomende zonnepanelen. Dit aantal zonnepanelen komt overeen met een oppervlakte van zo’n 3000 m². De zonnepanelen zullen geïnstalleerd worden op verschillende gemeentelijke daken, zoals onder andere het gemeentelijke zwembad Louis Namèche dat een grote energieverbruiker is. Dankzij deze installatie bespaart de gemeente niet alleen geld en energie uit , maar zal ze ook in staat zijn om huurbedragen te innen terwijl ze de energie die door deze nieuwe faciliteiten wordt geproduceerd gratis kan gebruiken. Daarenboven draagt Molenbeek, als op één na de armste gemeente van België, bij aan de vermindering van CO2-uitstoot in Brussel en het behalen van de Europese doelstellingen. Voor de financiering van de daken werkt de gemeente volgens het principe van derde-investeerders. In 2015 installeerde de gemeente reeds 731 zonnepanelen (1.170 m²) op 5 gemeentelijke daken.

Met deze nieuwe zonnepanelen breidt de gemeente Molenbeek haar patrimonium aan hernieuwbare energie verder uit. In 2015 plaatse Molenbeek reeds zonnepanelen op vijf gemeentelijke daken (het pakhuis van Opzichterstraat, de dienst beplating en de gemeentelijke scholen 5, 10 en 13). Op één jaar tijd hebben de zonnepanelen ongeveer evenveel energie geproduceerd als wat 60 tot 100 gezinnen verbruiken gedurende dezelfde periode, wat neerkwam op een besparing van 16.000 euro op de gemeentelijke elektriciteitsfactuur. In 2018 zullen nog eens 2.000 extra zonnepanelen worden geplaatst op de daken van het Louis Namèche-zwembad (1.026 panelen, zie foto), sportzaal Beudin (370 panelen) en de gemeentelijke school Tamaris (604 panelen). Hun output wordt geschat op 490.000 kilowatt/uur, wat overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van 245 huishoudens in Brussel.

“Het is opnieuw een schitterende realisatie van onze gemeente, die er ondanks de moeilijke situatie weer in slaagt om de weg te tonen in de strijd tegen de klimaatvergaderingen”, aldus de trotste schepen van energie, Annalisa Gadaleta.
“Dankzij dit project zal Molenbeek jaarlijks 193 ton minder CO² in de atmosfeer uitstoten en dus bijdragen aan een duurzamere toekomst. Bovendien zal de energiefactuur dalen met 50.000 euro per jaar. Over de volledige levensduur van de installatie (25 jaar), zal zelfs een besparing van 1.250.000 euro gerealiseerd kunnen worden!”, aldus Annalisa Gadaleta.
Daarenboven zal de gemeente op 10 jaar tijd meer dan 100.000 euro huurgeld innen, wat financieel een mooi meegenomen resultaat is. “Zonnepanelen op onze gemeentelijke daken zijn niet alleen een aanwinst voor het milieu, maar blijken ook een financieel rendabel project.”, concludeert schepen Gadaleta.

Wat de financiering betreft doet de gemeente zoals in 2015 opnieuw beroep op derde-investeerders. Het bedrijf dat geselecteerd werd op basis van de procedure is Easy PV (Consortium van Pando, Soltis en Energiris). Easy PV zal gedurende tien jaar eigenaar blijven, waarna de installatie eigendom wordt van de gemeente. Dankzij deze formule van derde-investeerder dient de gemeente niet de 600.000 euro te investeren die nodig zijn om de 2.000 fotovoltaïsche panelen te installeren. De externe investeerder int de groene stroom certificaten als vergoeding, terwijl de gemeente Molenbeek profiteert van gratis geproduceerde elektriciteit (waarvan 75% verbruikt door gebouwen, wat een vermindering van de elektriciteitsrekening is van 45.000 euro per jaar, en waarvan 25 % doorverkocht wordt aan het netwerk voor een winst van 5.000 euro per jaar). Bovendien ontvangt de gemeente 10 jaar lang huurgeld van 11.000 euro per jaar, betaald door de derde investeerder.

Dankzij dit project kunnen de Molenbekenaars die niet over de mogelijkheid beschikken om te kiezen voor fotovoltaïsche energie (omwille van financiële redenen, een slecht georiënteerd dak of niet-eigenaars van hun woningen) het toch via de coöperatie Energiris doen. Energiris verkoopt namelijk in het kader van dit project 509 aandelen die nodig zijn voor de financiering van de 2.000 fotovoltaïsche panelen, een aandeel komt ongeveer overeen met ongeveer 4 panelen.
Meer informatie op www.energiris.be