img_3278

Interpellatie gemeenteraad – 26 oktober 2016

INTERPELLATIE INGEDIEND DOOR ANNEMIE MAES, GEMEENTERAADSLID OVER HET MAGRITTEJAAR

Het René Magritte huis is een museum in Jette dat toonaangevend is en dat Brussel mee op de wereldkaart zet. In binnen-en buitenland geldt Magritte immers als symbool van het Belgische surrealisme. Het Magritte Museum is ingericht in het huis waar onze meest beroemde schilder 24 jaar lang woonde en werkte tot 1954. Het huis was het hoofdkwartier van de Belgische surrealisten en de plaats waar Magritte de helft van zijn artistieke producties realiseerde. Een belangrijke toeristische troef dus. Ook voor Jette. Ik weet dat het Magritte Museum al verschillende jaren steun krijgt van de gemeente en dat kan ik alleen maar toejuichen. In 2017 zal het 50 jaar geleden zijn dat Magritte overleed. Volgend jaar wordt dus een belangrijk jaar waarin (het werk van) Magritte in de schijnwerpers geplaatst wordt. Het Magrittemuseum aan het Koningsplein in Brussel kondigde alvast een aantal projecten aan. Zo organiseert het museum een tentoonstelling over hedendaagse kunst waarin het werk van Magritte aanwezig is. De culturele en toeristische sector hebben het moeilijk door besparingen en de gevolgen van de terroristische aanslagen. Door in dit bijzondere herdenkingsjaar in te zetten op een populaire kunstenaar die Brussel en België representeert, kunnen zowel de culturele sector als onze hoofdstad een boost krijgen. Mijn vragen zijn de volgende in dit verband :

 • Op welke wijze steunde de gemeente tot nu toe het René Magritte Museum ? Wordt er een vaste jaarlijkse subsidie toegekend en zoja, voor welk bedrag?
 • Welke bijkomende maatregelen plant u in de toekomst om dit museum nog beter te helpen?
 • Welke activiteiten zal de gemeente zelf organiseren of steunen naar aanleiding van het bijzondere herdenkingsjaar?
 • Heeft u hieromtrent contact gehad met andere overheden (federaal, gewest en/of gemeenschappen) om gezamenlijke initiatieven te nemen?  Zo ja wat was de uitkomst hiervan?

Antwoord van schepen J_L Pirottin (FR cultuur) en schepen B. Gooris (NL cultuur)

 1. René Magritte, né par hasard à Lessines, au gré des déménagements de ses parents, avant qu’ils ne se posent à Charleroi, est devenu – comme vous le précisez – le symbole du surréalisme et en particulier du surréalisme belge. Etre surréaliste selon Magritte, c’est bannir de l’esprit le « déjà vu » et rechercher le « pas encore vu ». Avec quelques amis, dont beaucoup sont malheureusement tombés dans l’oubli, il s’est écarté de l’écriture picturale formalisée. Aujourd’hui, il jouit d’une renommée mondiale, rejaillissant sur Bruxelles à travers le musée Magritte, et plus particulièrement sur notre Commune de Jette à travers le musée René Magritte qui s’est installé dans la maison de la rue Esseghem 135, où il vécut avec son épouse Georgette Berger de 1930 à 1954 et où il produisit massivement ! Le soutien de notre Commune au musée René Magritte est ancien et a été renforcé récemment.1. Sachez tout d’abord que nous octroyons dans le cadre bi-communautaire un subside récurrent de 10.000€, aide structurelle destinée notamment à la maintenance des appareils de conservation (climatiseurs et thermohydrographes), à la couverture des frais d’assurance des œuvres exposées, à la rénovations du musée ainsi qu’à l’organisation et l’encadrement des activités citoyennes, éducatives et artistiques.
 2. Nous intervenons également à hauteur de 50% dans le prix des billets d’entrée des Jettois.
 3. Depuis 2015, nous avons majoré notre soutien en finançant en partie la rénovation progressive du bâtiment principal et la construction d’une extension du musée au n° 137 de la rue Esseghem, en vue d’y aménager un musée d’Art abstrait. La pose de la première pierre du musée d’Art abstrait s’est déroulée le 15 septembre dernier en présence du Ministre flamand de la Culture Sven Gatz, Jettois lui-même, et de plusieurs membres du Collège, dont notre Bourgmestre Hervé Doyen. Concrètement, pour cette extension, nous contribuons à hauteur de 125.000€ aux travaux. Le versement de ce subside est étalé sur 5 ans, de 2015 à 2019.
 4. Il convient encore de citer l’aide du service communication qui a permis à la Commune de Jette de participer en 2016 à la campagne bruxelloise de promotion de 100 musées bruxellois pendant 100 jours, dont la Maison-Musée René Magritte à Jette. 5. Enfin, notre Bourgmestre, par ses contacts, ne ménage pas ses efforts afin que le Ministère de la Fédération Bruxelles-Wallonie soutienne financièrement le musée d’Art abstrait belge contemporain, au même titre que le Ministère de la Culture du Gouvernement Flamand…La décision d’aider davantage le musée René Magritte est tombée fin 2015, il y a juste un an. Nous n’envisageons donc pas à ce jour une aide supplémentaire. Ceci étant, notre porte est toujours ouverte et l’équipe dynamique de la Maison-Musée menée par André Garitte et Chloé Thibault, le savent. Qu’en est-il alors pour le futur proche ? Quelles activités la Commune de Jette va-t-elle organiser ou maintenir en 2017, à l’occasion du 50èmeanniversaire du décès de René Magritte ?Avons-nous des initiatives conjointes avec d’autres autorités ? Où en sont les contacts ? En préambule, il convient de rappeler que les activités bicommunautaires peuvent être menées soit à l’initiative de l’un de nos services « Culture », soit à l’initiative de notre service « Activités Bicommunautaires », qui a récemment organisé les 48 heures de la culture Klet Mar’Jette.
  Pour ce qui concerne Magritte année 2017, la coordination des activités programmées est confiée à la Vlaamse Cultuur. Un clin d’œil en quelque sorte à Magritte qui, né en Wallonie et ayant principalement vécu à Bruxelles, appartient à la Civilisation mondiale. Les réponses à vos questions relatives à l’année Magritte vous seront détaillées par mon collègue Geoffrey Lepers qui remplace aujourd’hui l’Echevine de la Culture néerlandophone, mais avant de lui céder la parole, je précise que des initiatives seront également mises en place par le service de la Communauté française. Ik geef nu het word aan mijn waarde collega voor het vervolg. (Brigitte Gooris) :

Beste Annemie, ik dank u voor deze vraag. Dat René Magritte, die van 1930 tot 1954 in Jette woonde en 50 jaar geleden overleden is, is ook ons niet ontgaan. In samenwerking met de bibliotheek, alle Jetse verenigingen, de scholen (naschoolse activiteiten inbegrepen) zullen we deze grote surrealistische kunstenaar eren. Het NL lokaal cultuurbeleidsplan van 2017 is in functie hiervan opgesteld. Er staan verschillende projecten op de agenda die uiteraard voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast staan bi-communautaire evenementen in de steigers. Deze aanbiedingen zorgen voor een duurzame samenwerking die de band tussen de Brusselse en Vlaamse gemeenschap versterken. Hierbij kan ik u een overzicht geven van de evenementen die in Jette voorzien zijn voor het jaar 2017:

 • In februari  is er een woordloze theatervoorstelling  voorzien in GC Essegem : HEMEL : René Magritte stapt er zijn eigen surrealistisch universum binnen.
 • In maart wordt het Magrittejaar Jette geopend met een lezing door Herman Mennekens:  ‘Magritte en zijn tijdgenoten’, gevolgd door een nocturne wandeling (Centrum – Magrittemuseum).
 • Eveneens in maart, in het kader van ‘de nacht van de geschiedenis’ programmeert het Davidsfonds in samenwerking met de Jetse academie een lezing over de muziek ten tijde van Magritte.
 • Begin april gaat er een Franstalige lezing door in de Gemeentelijke feestzaal : ‘Magritte en zijn tijdsgeest’.
 • Tijdens de kleuterweek wordt in GC Essegem een activiteit voorzien voor onze Nederlandstalige kleintjes : “Meneer Renée”. Ze maken er kennis met het surrealisme.
 • In de Hal van het gemeentehuis kan iedereen de laatste week van april genieten van een Expo : “Vrij atelier de Zeyp”.
 • Intussen starten we met APA :  via  de techniek Cadavre excquis – techniek waarbij elke deelnemer een stukje van een tekening vervolledigd – wordt een promotiecampagne gevoerd.  Aan het UZ  en het station van Jette kunnen de pendelaars en uiteraard ook de Jettenaren alle info krijgen over het Magrittejaar en het cultureel aanbod in Jette.
 • Het laatste WE van april is van een expo ‘Jette ten tijde van Magritte’ voorzien in de Abdij van Dielegem.
 • Op 28 april wordt iedereen uitgenodigd naar het ‘Magritte’ dorp in het jeugdpark van Jette – u zal er ‘bevreemdende en absurde’ ervaringen opdoen.
 • Een tweetalige lezing : ‘Poëzie, Magritte en zijn Trahison des images’ is voorzien in het Magrittemuseum op 29 en 30 april.
 • In de eerste helft van mei kunt u in de Abdij van Dielegem de Nationale prijs voor surrealistische schilderkunst ‘Trofée René’ bewonderen.

De lijst is nog niet af, er wordt nog gewerkt aan een theater : ‘Ceci n’est pas un livre’ en een opera ‘In het teken van Magritte’. Tot slot zal er een fresco ingehuldigd worden, geplaatst op een blinde muur aan het perron van het station van Jette. De schepen van toerisme heeft bekomen van Visit Brussels dat de bus hop on – hop off een stopplaats heeft aan het kerkhof op de De Smet de Nayerlaan. Zoals Meneer Pirottin het heeft gezegd, kent de gemeente een vaste jaarlijkse subsidie toe van  10.000€ aan het Magrittehuis. Ze heeft 125.000€ toegekend voor de aankoop van het naburig pand dat omgebouwd wordt tot een museum voor abstractie kunst en verbonden zal worden met het Magrittehuis. Verder worden ze ontheven van de taksen voor het plaatsen van verkeersborden verboden parkeren tijdens de werken: 2 500 €. Uiteraard krijgen we subsidies van de VGC om ons cultuurplan te realiseren. Er werden contacten gelegd met het kabinet van Minister Pascal Smet, het kabinet van Minister Guy Vanhengel, het kabinet van Minister Sven Gatz en het kabinet van Minister Rachid Madrane. De Ministers Gatz en Madrane promoten de Brusselse aangelegenheden. Sven Gatz voor de Vlaamse Gemeenschap, Rachid Madrane voor de Waals-Brusselse Gemeenschap. Samen hebben ze een “Cabinet Citoyen” opgericht met de bedoeling om de banden en het wederzijds begrip tussen de bewoners van Vlaanderen en de bewoners van de Hoofdstad te versterken. Visit Brussels werd aangesproken. Deze regionale organisatie treedt op als informatiedrager en reclamemedium voor de verschillende evenementen. Ik hoop uw vragen voldoende beantwoord te hebben anders sta ik altijd ter uwer beschikking. Dank u. Et je re-cède ici la parole à mon collègue… (Jean-Louis PIROTTIN) : Merci de me rendre la parole pour le mot de la fin. Chers collègues, je cite ici le poète et écrivain surréaliste, Louis Seutenaire, ami de René Magritte. « Magritte est un grand peintre, Magritte n’est pas un peintre. »