Elke maand komt de gemeenteraad van Schaarbeek samen. We geven je hier een korte samenvatting van de belangrijkste punten en discussies tijdens de Gemeenteraad van 27/01/2016:

Begroting 2016 en meerjarenplan 2016 – 2017 – 2018

De gemeente is er opnieuw in geslaagd een begroting in evenwicht voor te stellen! Het betreft een totaal werkingsbedrag van 244 miljoen euro. Dankzij een strikt financieel beleid is er wel marge gecreëerd voor dringende aanwervingen, een verhoogde dotatie met 2% aan het OCMW (35,5 miljoen euro) en de politiezone (37,5 miljoen euro) en een werkingsbudget dat constant blijft met 15,4 miljoen euro. Meer gedetailleerde informatie vindt u op de website van Schaarbeek.

Duurzaam wijkcontract Pogge

De Schaarbeekse kandidatuurstelling voor een nieuw wijkcontract rond het Poggeplein werd door het Brusselse Gewest goedgekeurd. De gemeente kan om te beginnen voor € 100.000,- een studie laten uitvoeren over de verschillende mogelijkheden voor de opwaardering van de wijk. De gemeenteraad keurde woensdag de gunningscriteria voor deze studieopdracht goed. Een eerste algemene vergadering voor de buurtbewoners en lokale verenigingen is voorzien op 17 februari 2016.

ICT-materiaal voor de bibliotheek en GBS De Kriek

Met een budget van ruim € 11.000,- op de buitengewone begroting kunnen de bibliotheek en school inzetten op digitalisering. De nieuwe computers moeten de personeelsleden van de bibliotheek een stuk vlotter laten werken en in GBS De Kriek zal elke klas nu haar eigen laptop hebben.